Moara Ghionea

Politica de Confidentialitate

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială. Compania noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

 1. Cine suntem?

Suntem SC MOARA GHIONEA SRL cu sediul social în Județul Brăila, localitatea Chiscani, Str. Principală nr.

165, având CUI 2248194 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J09/375/1991,

Prin navigarea pe site-ul nostru www.moaraghionea.ro și/sau prin plasarea unei comenzi, sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (email, telefon, rețele de socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. în scopurile menționate mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, nu veți putea utiliza serviciile sau produsele noastre. Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile și adecvate, tehnice și organizatorice pentru a proteja informațiile dvs. personale.

 1. Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Moara Ghionea va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizează urmează a fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Moara Ghionea a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare de bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

 Moara Ghionea realizează următoarele operații de prelucrare: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și, în unele cazuri, transmiterea către terți, în baza exclusivă și reglementată a unui contract comercial care asigură securitatea și confidențialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține, îmbunătăți și obține informații cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali. Datele personale vor fi furnizate de catre Utilizatori, la optiunea lor proprie, in momentul crearii unui cont valabil pe site sau abonarii la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia.

La înregistrarea în site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum: – Numele și prenumele, email, telefon, date card bancar, adresă livrare – Numărul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informații pentru plată, detalii tranzacții – Informații privind utilizarea contului de utilizator și a Site-ului, inclusiv adresa IP. Utilizatorul este singurul responsabil de toate datele furnizate la momentul creării contului de utilizator pe site.

Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la adresa de email declarată la crearea contului. Acest email de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de email ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site, vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa office@moaraghionea.ro pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. Contul Utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat să furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) executării comenzilor și a evidenței despre folosirea site-ului și ii) al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate prin intermediul site-ului și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest website.

Moara Ghionea colectează datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (furnizate pe site, email, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, din rețele sociale precum și prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terți care ne comunică date în vederea livrării produselor către dvs. (de ex. platforme de vânzare online).

 1. Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila in urmatoarele scopuri:

 •  pentru furnizarea bunurilor și serviciilor oferite de către Moara Ghionea pe site-ul nostru www.moaraghionea.ro, cuprinzând acțiunile specifice acestei activități, inclusiv pentru a permite folosirea cât mai optimă a Site-ului și în scopul obținerii de informații statistice pentru îmbunătățirea serviciilor și produselor – pentru a permite realizarea activităților de marketing pentru a vă trimite noutăți despre produsele și serviciile noastre. Vă puteți dezabona de la aceste comunicări de marketing, oricând, rapid și ușor. Trebuie numai să dați clic pe link-ul de “Dezabonare” inclus în fiecare newsletter. – când participați la alte activități promoționale (tombole, concursuri), vi se va putea solicita să ne comunicați informații relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promoții sau pentru a intra în posesia premiilor acordate. În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.


Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

 1. Consimțământul: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct – abonare newsletter. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la adresele de la finalul acestei Politici.
 2. Contractul: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în care dvs (persoana vizată) sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. Obligația legală: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului Moara Ghionea.
 4. Prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi obligații prevăzute de legislația contabilă și fiscală sau solicitări ale autorităților publice. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 5. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Putem folosi informațiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi oferirea celui mai adecvat conținut al Site-ului, marketing, pentru a ne îmbunătăți și promova produsele și serviciile, precum și conținutul pe Site-ul nostru, și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectăm, precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora. Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies. Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

Nu prelucrăm date cu caracter personal ale minorilor.

 1. Perioadă de păstrare date cu caracter personal

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligație legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani. Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata existenței contului dumneavoastră și ulterior, în timpul unei perioade de tranzitie (de exemplu, pentru primirea unui răspuns la solicitarea dumneavoastră, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare alta perioadă mai îndelungată în care Moara Ghionea are obligația legală de a arhiva Datele cu caracter personal. Dacă se inițiază o acțiune judiciară, Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile. Datele transmise prin intermediul Marketing direct se pot stoca până la retragerea consimțământului persoanei vizate. În principiu, vă vom păstra Datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/șterge Datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora. În toate cazurile, Datele cu caracter personal din contractele, comunicările și alte documente identificate pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea de până la 10 ani.

Orice alte Date cu caracter personal vor fi șterse, în principiu, în 12 luni de la ștergerea contului dumneavoastră de utilizator sau de la colectarea lor prin intermediul Site-ului, cu excepția Datelor Referitoare la Comandă care vor putea fi păstrate până la 3 ani de la data tranzacției sau, după caz, pentru o perioadă necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale (inclusiv dacă suntem obligați astfel printr-o hotărâre judecătorească) sau dacă este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudelor, litigiilor sau abuzurilor. În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

Odată ce perioada de prelucrare indicată expiră, și nu mai avem motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. Transferuri de date

Transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii din grupul Moara Ghionea în măsura permisă de legislația aplicabilă, pentru interesele legitime, în vederea facilitării comunicării interne și administrării sarcinilor împreună cu alte societăți din grup. Terți: datele pot fi transferate către autorități și instituții ale statului, instanțe și alte autorități conform prevederilor legislației aplicabile, în baza Art. 6(1) (c) GDPR, precum și consultanților externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori, prestatori de servicii IT/ întreținere website, procesarea plăților, livrarea produselor (de ex. transportatori/curieri), organizarea campaniilor și desemnarea câștigătorilor (de ex. agenții de marketing și publicitate), etc.) în baza Art. 6 (1) (f) GDPR care au obligația să nu utilizeze Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate în prezenta Politică de Confidențialitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții. Nu transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în țări aflate în afara UE În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a Datelor cu caracter personal. Utilizăm sisteme și proceduri pentru a proteja și securiza Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricționări tehnice și fizice ale accesării și folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale.

 1. Drepturile cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora


În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor, utilizatorul are o serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați, utilizând detaliile de contact următoare:

office@moaraghionea.ro, Județ Brăila, Localitatea Chiscani, Str. Principală nr. 165. În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

Drept de retragere consimțământ

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la anumite activități de Prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare.

O astfel de retragere nu va afecta legalitatea Prelucrării anterior retragerii consimțământului.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile Prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționare

Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri cu respectarea legislației fiscale/civile aplicabile.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile menționate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către Moara Ghionea la adresa de email: office@moaraghionea.ro, pe adresa: Județul Brăila, localitatea Chiscani, Str. Principală nr. 165 sau telefonic 0746241750. Vă rugăm să țineți cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs. Vom comunica informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare. Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului.