Moara Ghionea

Despre proiect

Titlul proiectului: „Moara Ghionea – Performanta, Inovare, Competitivitate prin Transfer Tehnologic”

Denumirea beneficiarului: Moara Ghionea SRL
Denumirea partenerului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în crearea de legături și dezvoltarea de sinergii între SC Moara Ghionea SRL și CTT-IBA, prin promovarea unei investiții necesare transferului tehnologic al unor rezultate de cercetare dezvoltate în cadrul CTT-IBA.

Obiectivele specifice:

Obiectiv specific 1: Întărirea capacității de inovare a SC Moara Ghionea SRL și consolidarea contribuției acestuia la crearea unor produse noi cu potențial de exploatare comercială pe piața internă și internațională.

Obiectiv specific 2: Perfecționarea și validarea, la scară mărită, a tehnologiei de laborator de obținere a produselor „Fursec aglutenic din orez cu adaos de cacao” și „Fursec din ovăz”, existentă în cadrul CTT-IBA, cu scopul îmbunătățirii calității și siguranței consumatorilor, precum și a încercării de a răspunde cererii continue pentru produse mai sănătoase și mai variate. Produsele „Fursec aglutenic din orez cu adaos de cacao” și „Fursec din ovăz” au fost create pentru persoanele cu intoleranță la gluten, dar și pentru consumatori interesați de produse mai sănătoase. Se au în vedere stabilirea tehnologiei, consumurilor specifice, caracterizarea completă a produselor finite din punct de vedere nutritiv, senzorial și de siguranță alimentară și elaborarea documentației tehnico-economice pentru produsele rezultate.

Obiectiv specific 3: Creșterea cifrei de afaceri față de nivelul înregistrat în 2019 până la sfârșitul perioadei de monitorizare; Proiectul conduce la diversificarea produselor și serviciilor oferite clienților ceea ce va avea ca rezultat creșterea numărului de clienți atât pe plan local cât și național și implicit a cifrei de afaceri. În urma implementării proiectului, se estimează că cifra de afaceri va crește până la sfârșitul perioadei de monitorizare.

Obiectiv specific 4: Diminuarea amprentei de carbon a SC Moara Ghionea SRL prin dezvoltarea unor sisteme energetice care folosesc resurse alternative (energie solară).

Rezultate: 1 linie tehnologică pentru produse de patiserie, 1 sistem energetic de celule fotovoltaice de 15KW, 1 instalație solară pentru apă caldă; 2 rețete de produse la scară pilot, buletine de analiză, 2 produse noi dezvoltate prin transfer tehnologic

Data de începere: 09.12.2022

Perioada de implementare: 13 luni

Valoarea totală: 763.488,60 lei din care valoarea sumei nerambursabile este de 657.255,97 lei (558.667,57 lei din FEDR și 98.588,40 lei din bugetul național)

“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.